Ledningens genomgång

En central funktion i ett miljöledningssystem är ledningens genomgång. En bra och väl förberedd genomgång lyfter fram de viktigaste frågorna. Botkyrkabyggen är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och hos oss genomför vi ledningens genomgång tre gånger per år. Då stämmer vi bland annat av mål, handlingsplaner, risker och omvärldsanalys. Från att ha varit ett ganska påfrestande…

Tack ÖrebroBostäder <3

Senast jag var i Örebro, var i våras på SABOs kongress 2019. Kongressen ägde rum på Conventum och jag deltog som observatör. Som värd för kongressen stod det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget ÖrebroBostäder AB. Under kongressen fattade ombuden flera viktiga beslut, bland annat att byta namn på SABO till Sveriges Allmännytta och att öppna för associerade medlemmar. I…

Kvalitets- och trygghetsvandring

Den här veckan har jag hängt med en av våra miljövärdar – Zafer – på en kvalitets- och trygghetsvandring i Tumba. Det är nyttigt att ta på sig ”förvaltarglasögon” när man följer med någon på ronderingen i trapphus, tvättstugor, vindar, entréer, elcentraler, undercentraler och soprum. All skadegörelse och klotter dokumenteras med kameran i telefonen medan…

Eurhonets generalförsamling 2019 i Stockholm

Veckan inleddes med ett strategiseminarium för styrelsen, plus styrelsemöte och avslutades med att vårt Europeiska bostadsföretagsnätverk (European housing network) hade sin årliga generalförsamling  – i Stockholm med Familjebostäder som värd. Euronet är ett nätverk med 40 olika bostadsföretag från Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och England. Nätverket stödjer medlemmarnas erfarenhetsutbyte, samverkan, utveckling av nya idéer och…

Tillsammans

Denna fredag avslutar vi en tvådagars konferens med hela företaget. Två dagar som vi bland annat ägnat åt att prata om våra områden/stadsdelar och hur vi vill att de ska utvecklas. Vi har fört diskussioner inom ledningsgruppen, med chefsgruppen, med de som bor och verkar i våra områden och nu slutligen med alla medarbetare. Med…

Minnen från förr

Så ofta jag får möjlighet, brukar jag påminna om att en bostad är mer än väggar, tak och golv. Det är våra livsplattformar och våra barns uppväxtmiljöer. Jag har många minnen från förr, men ett av de starkaste minnena är när jag flyttade in i min första egna lägenhet. Jag hade ställt mig i kö…

Vecka 40

Denna vecka så känns det verkligen som hösten gjort entré på allvar. Det regnar och blåser varvat med morgonfrost, sol och så träden som börjar skifta helt underbart i gult och rött. Mörkret lurar både på morgnar och kvällar och nu snart går vi in i den mörkaste delen som jag tycker är motig. Mitt…

Ledarskapet i fokus – tillsammans löser vi uppdraget

Den här veckan har jag fått tillfälle att berätta och beskriva för alla kommunens chefer hur jag arbetar med mitt ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling och hållbarhet inom Botkyrkabyggen. Det känns på många sätt hedrande att få dela med sig till en så stor och erfaren grupp som har uppdraget att leda det viktiga samhällsuppdrag som…

Varm i hjärtat

Jag gick över parkeringen ute vid Hangaren i Alby igår eftermiddag. En liten grupp med fyra personer stod med sina resväskor, redo för hemresan. De var de sista besökarna som lämnade vår och Sveriges Allmännyttas fantastiska konferens ”Hemma hos Allmännyttan” igår. De tittade upp när jag gick förbi, någon sa: ”Tack för allt.” Jag möttes…

Nästa vecka blir det ”hemma hos” allmännyttan och i Botkyrka

Nästa vecka, den 18-19 september, så anordnar Botkyrkabyggen tillsammans med Sveriges Allmännytta en spännande konferens  – ”Hemma hos allmännyttan” som handlar om hur allmännyttan kan bidra till social hållbarhet. Vi erbjuder ett spännande program med intressanta föredrag, möjlighet till nätverkande och studiebesök i Botkyrkabyggens fastighetsbestånd till de nära 300 (!) anmälda deltagarna. Vi kommer att…

Nu uppdaterar vi vår strategiska plan

Botkyrkabyggens affärsplan kallar vi för vår allmännyttiga plan. Den är vårt sätt att sätta mål och visa vilken strategi vi har för att göra det hållbara lönsamt. Många andra företag håller affärsplanen närmast hjärtat och innehållet stämplas som affärshemligheter. Det är fullt förståeligt på en konkurrensutsatt marknad. Som kommunens verktyg i bostadsförsörjningen så har allmännyttan…

Peppa varandra

Hur är det med återkopplingen i ert företag? Ger ni varandra feedback i vardagen? Firar ni framgångar tillsammans? Hälsar ni på varandra? Skrattar ni tillsammans?  Reder ni ut konflikter kontinuerligt? Jag tror att vi tyvärr ofta underskattar betydelsen av en bra arbetsplats och tenderar att ta det goda för givet. Det är inte förrän läget…