Nationens hjälte berättar om förtroende när krisen slår till och vardagshjältar om den dagliga dialogen

Jag har denna vecka varit i Göteborg och deltagit på SABOs kommunikationsdagar. Konferensen inleddes av Lottie Knutsson, ni kommer väl ihåg henne? Hon den där fantastiska människan och informationschefen på Fritidsresor som blev nationalhjälte när den fruktansvärda tsunamin drabbade Sydostasien och orsakade tragedier i familjer runt om i världen, inte minst i Sverige . Hon…

”Walk the talk”

Den här veckan har jag träffat alla våra förvaltare och chefer inom kundavdelningen för att diskutera ledningssystemet. Vi har ett helt fantastiskt ledningssystem där det finns rutinbeskrivningar för i princip allt. Det innebär att vi har förutsättningar att hantera likartade frågor på ett bestämt sätt. Någon/några väl insatta personer har suttit ned och tänkt igenom…

Pressade byggpriser och rimliga hyror

Enligt ägardirektiven ska Botkyrkabyggen bygga 300 nya bostäder per år fr.o.m. år 2020. Det är ett mycket tufft mål, som i dagens byggpriser mätt kommer att kosta ca 700- 800 miljoner per år. Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadskostnaden med 8 procent för flerbostadshus 2015 jämfört med 2014 och den trenden verkar hålla i sig. Det innebär…