Stor beställare med hållbart fokus

Botkyrkabyggen är en stor beställare av tjänster. Det gäller såväl daglig drift som skötsel av grönytor, städning och bevakning som större projekt som stambyten och nyproduktion av bostäder. Enligt våra ägardirektiv ska vi i all vår verksamhet eftersträva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska vara ett föredöme i miljöfrågor, värna om klimatet, vara ekonomiskt stabila och verksamheten ska utifrån en social grundsyn bygga på affärsmässiga principer.  När vi handlar upp så ska vi därför alltid ha med oss ett hållbart perspektiv i processen.

Våra upphandlingar styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Regelverket anses ofta administrativt och krångligt, där man som upphandlande enhet ständigt oroar sig för göra formella fel, att upphandlingsunderlaget inte tillräckligt bra ställer rätt krav på leverantören, överprövningar och som följd av allt detta – förseningar och fördyringar. Som stora beställare är därför upphandlingar är affärskritiskt för oss med stor inverkan på verksamheten. Komplexiteten i upphandlingarna ökar dessutom med höga ambitioner och höga krav.

LOU har egentligen ingenting med lönsamhet att göra, utan är ett regelverk som i första hand är en skyddslagstiftning för leverantörerna. Det ska bland annat förhindra snedvriden konkurrens och korruption.  Det är upp till oss som beställare att kunna utforma våra upphandlingsunderlag så att vi säkerställer en god affär och sedan inte minst följa upp de avtal vi tecknar förvissa oss om att leverantörerna levererar det som avtalats.

Till vårt stöd i denna process finns, förutom vår interna kompetens i upphandlingsfrågor, även Husbyggnadsvaror förening (HBV). HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. De startade redan 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av medlemsbolagen. HBV:s uppgift är att främja medlemsbolagen ekonomiska intressen.

Botkyrkabyggen är i sig en stor beställare av varor och tjänster och allmännyttan som helhet är en gigantisk beställare. Om vi kan samordna oss och få bättre avtal själva eller via HBV med högre kvalité och lägre priser så kommer det att vara helt avgörande för om vi ska lyckas med vårt uppdrag att renovera och bygga nytt. Priserna i byggbranschen skenar vilt just nu och resultatet av upphandlingen är det till sist som avgör vad vi i slutändan kan genomföra eller inte.

Hur upphandlingsunderlagen utformas har en stor påverkan på vilka som kan lämna ett anbud och vad vi får för pengarna. Vi behöver en bättre konkurrens och fler goda leverantörer som kan lämna anbud. SABO- vårt bransch- och intresseorganisation, har jobbat hårt för att få in fler aktörer som bygger bostäder och underlätta för ett standardiserat, industrialiserat byggande. Hittills har det sparat ca 700 miljoner åt branschen och möjliggjort nyproduktion av bostäder som annars inte hade blivit av. Framåt behöver det i större utsträckning än idag handla om renoveringar. På Botkyrkabyggen behöver vi en ökad grad av industrialisering, standardisering och mer konkurrens i renoveringsprojekt. Det är betydligt svårare än för nyproduktion och kräver ett annat grepp. Med samma medlemsföretag i båda organisationerna kan SABO och HBV utveckla sitt samarbete och hjälpa sina medlemmar även i denna viktiga fråga. 

Sedan några veckor har HBV en ny vd – Johan Almesjö. Han har besökt oss på Botkyrkabyggen och lyssnat på våra behov just nu och framåt. Jag uppskattar verkligen att han tar sig tid och besöker sina medlemmar.  Det lovar gott för framtiden!

Trevlig helg!

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s