En oförglömlig konferens

Efter två dagars konferens med hela företaget avslutar jag den här veckan på kontoret. Det har varit två fantastiska dagar tillsammans. Vi har pratat om mål, vision och social hållbarhet. Vi har lyssnat till och delat med oss av tankar om framgångsfaktorer, risker, våra olika bilder av en vision om framtiden och ett perspektiv på…

Ständiga marknadsanalyser nödvändiga

Enligt Boverket behövs 600 000 nya bostäder till år 2025 och många allmännyttiga bolag , inklusive Botkyrkabyggen har antagit utmaningen att nyproducera bostäder. Enligt Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)  så har en del kommuner byggt mycket och är nu på väg mot balans i fråga om utbud och efterfrågan på nya bostäder. Många hyresvärdar vittnar om att…

Intensiv vecka

Den här veckan inleddes med att vi sjösatte vår nya organisation. Jag träffade alla avdelningar, områdeskontor och kundcenter tillsammans med affärsområdescheferna under måndagen. Jag lovade att komma tillbaka en gång i månaden framöver och följa upp den nya organisationen. Kompetensutveckling för både chefer och medarbetare var en av de prioriterade insatser som jag särskilt lyfte…

Renovering – en drivkraft i arbetet med social hållbarhet

När människor inte känner sig trygga i sina bostadsområden så märker vi det omgående som hyresvärd och fastighetsägare. Det innebär ofta att antalet störningsärenden, felanmälningar och skadegörelsen i allmänhet ökar. Men det innebär även ökade krav från boende och omgivning att vi ska vidta åtgärder. Det kan handla om att förbättra belysning, röja undan träd…

Studiebesök från Strömsund

Den här veckan har vi haft ett studiebesök från Strömsunds hyresbostäder. Strömsund ligger i Jämtland och det kommunala bostadsbolaget har drygt 900 bostäder. De har de senaste åren inga direkta vakanser utan i princip allt uthyrt. Nu har de behov av att nyproducera men även renovera sina befintliga bostäder. Vi hade nöjet att få ta…