Renovering – en drivkraft i arbetet med social hållbarhet

När människor inte känner sig trygga i sina bostadsområden så märker vi det omgående som hyresvärd och fastighetsägare. Det innebär ofta att antalet störningsärenden, felanmälningar och skadegörelsen i allmänhet ökar. Men det innebär även ökade krav från boende och omgivning att vi ska vidta åtgärder. Det kan handla om att förbättra belysning, röja undan träd och buskar, medla i konflikter, ansökningar om kameraövervakning, ökad bevakning och rondering, mer saneringar, fler och mer kostsamma reparationer mm. Dessutom vet vi att om ett område upplevs som otryggt så flyttar de som har möjlighet därifrån. Det innebär risk för vakanser och/eller ökad segregation som är en ond spiral med ökad otrygghet som följd.

Det innebär att åtgärder för social hållbarhet som exempelvis ökar tryggheten i ett bostadsområde ofta är lönsamma, även om det kan vara svårt att räkna ut exakta belopp.

Så hur kan en fastighetsägare arbeta förebyggande och hur agerar Botkyrkabyggen. På Botkyrkabyggen ser vi bland annat vår enorma renoveringsutmaning som en motor i arbetet för social hållbarhet. Vi anser att det är viktigt kombinera sociala och fysiska insatser, exempelvis kan Botkyrkabyggen i samband med upphandling av renovering ställa krav på entreprenörer att erbjuda praktik och visstidsanställning.  I våra ägardirektiv står det att Botkyrkabyggen främst ska nyproducera i områden där det saknas hyresrätter, det innebär att vi kan bidra till blandade upplåtelseformer. Vårt försök med andelsägande är också ett sätt att åstadkomma mer variation och testa en ny upplåtelseform på marknaden.

Att känna till sitt områdes historia kan också skapa en ökad känsla av delaktighet, kanske även stolthet och engagemang. Identiteten kan även stärkas genom att man lyfter fram lokala förmågor. Jag tycker t ex att ”Mammornas konst” på konstkuben i Fittja är ett bra exempel på en sådan insats.  När vi renoverade på Krögarvägen 2 i Fittja, passade vi även på att berätta om bostadsområdets historia för de boende.

Med inflytande och samverkan, genom att utgå från de boendes behov och samverka med berörda aktörer kan man även skapa ökad trygghet och delaktighet i bostadsområdet. Boendekraft, där vi samverkar med Hyresgästföreningen är naturligtvis en viktig del, men även våra stora renoveringsprojekt kommer in i bilden. Vi för en nära dialog med de boende så att vi så långt det är möjligt, kan anpassa renoveringen både till deras förutsättningar och fastighetens behov. Dessutom samverkar vi med en rad föreningar genom att stödja deras verksamhet och som motprestation få deras insatser för barn och ungdomar under sommaren, nattvandring i bostadsområden, ronderingar osv.

Alla insatser till trots, avgörs allt hållbarhetsarbete till sist hos individerna – att de ska få jobb, utbildning, lära sig svenska och hitta en bostad. Därför blir bolagets sysselsättningsprojekt ”Ung i Botkyrka” och ”Kvinna i Botkyrka”, viktiga insatser i sammanhanget. Det ger en signal i bostadsområdet att vi kan erbjuda jobb och praktik. De som bor ser att människor får en chans och det ökar engagemanget. Både Botkyrkabyggen och branschen i övrigt har dessutom ett mycket stort behov av fler personer med erfarenhet och utbildning inom fastighetsförvaltning.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s