Bostadsmarknaden ur flera perspektiv

Den här veckan har till största del ägnats åt att diskutera och analysera bostadsmarknaden ur lite olika perspektiv. Vi har haft styrelsekonferens i två dagar och analyserat bostadsmarknaden i Botkyrka, i angränsande kommuner och inom länet. Nai Svefas analyschef kom till konferensen och gav oss därutöver sin bild av bostadsmarknaden för landet och även sin bedömning…

Vi måste bevaka vårt ansvar som fastighetsägare

En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta en fastighet är man ofta också hyresvärd. Dessutom kan man vara arbetsgivare och byggherre. Till dessa olika roller finns det en rad regelverk kopplade, som handlar om fastighetsägarens ansvar. Som fastighetsägare ansvarar du för fastighetens tekniska standard och säkerhet. Du har även ansvar för…

Uppföljning, soppa och Seniorbo

Åter en vecka har passerat och jag kan konstatera att oktober månad är fullbokad. Jag har satt av tid varje månad under det kommande året för att träffa Botkyrkabyggens avdelningar/områden för att följa upp vår nya organisation. Dessa möten startade denna vecka och det har varit mycket intressant att lyssna på vad medarbetarna anser så…

Samverka – att agera tillsammans för ett gemensamt mål

Som allmännyttigt bostadsbolag så samverkar vi med en rad aktörer i många olika sammanhang.  Vi gör det som en del i vårt samhällsansvar, ibland för att det följer av regelverk och självklart när det är direkt lönsamt för verksamheten – även om det ibland kan vara svårt att beräkna exakt hur mycket det ger. Sedan…