360 grader

Den här veckan avslutar jag den andra omgången med uppföljningen av vår nya organisation.  Jag kan bara säga att det är en fantastisk erfarenhet att under ett par dagar få input om läget i verksamheten från alla medarbetare i hela organisationen. Jag får så mycket energi från helt fantastiska och djupt engagerade medarbetare och chefer….

På väg mot framtiden

Tanken med vår allmännytta är att vi ska kunna erbjuda en bostad till alla. För att klara detta måste vi följa med i utvecklingen och kunna leverera på bostadsmarknaden. I Botkyrkabyggen har vi stora utmaningar med att klara den upprustning av miljonprogrammet som nyligen inletts och samtidigt kunna nyproducera bostäder. Enbart upprustningen i sig är…

Vår allmännyttiga plan – det mjuka är det nya hårda

Botkyrkabyggen har likt de flesta andra företag en affärsplan som man ser över årligen. Inför nästa år gör vi lite annorlunda: Vi har utarbetat en allmännyttig plan som tar sikte på både affären och samhällsansvaret – dvs precis det uppdrag och den avvägning som är så unikt för allmännyttan. Vår styrelse tog beslut om planen i…

Följa upp och lyssna

Att åka ut i sin organisation och lyssna på medarbetare är något jag som vd ofta säger att jag vill göra, men allt för sällan hinner med på det sätt jag önskar. Den här hösten har det blivit annorlunda. Jag har bokat in besök de kommande månaderna och sitter ner en stund med varje del…