På tal om kvinnor och män

Vi genomför under året tre ledarskapsdagar på temat jämlikhet, jämställdhet och mångfald inom Botkyrkabyggens chefsgrupp. Nu har vi haft de två första dagarna och de ger mig flera saker att reflektera över. Jämställdhet berör alla samhällsområden och innebär att vi ständigt måste analysera mäns och kvinnors respektive pojkars och flickors situation och villkor. Jämställdhet skapas…

Konsten att fokusera och prioritera i en virvelvind

Botkyrkabyggen arbetar sedan i höstas med ett spännande målstyrningsprojekt – Sirius. Vi har som ett övergripande mål i projektet att ta bättre vara på vår affärspotential och öka värdet på våra fastigheter. Utöver det tar vi fram aktiviteter vi genomför för att nå målet snabbare. Varje avdelning har sedan fått ett eget mål kopplat till…

Mer eller mindre

Botkyrkabyggens renoverings- och upprustningsutmaning är stor och enligt många nästintill omöjlig att klara av. Bakgrunden är att 80% av våra bostäder är byggda under 1964-1974, dvs utgör det vi kallar miljonprogrammet. Botkyrkabyggens hyresgäster tjänar ofta mindre än övriga Botkyrkabor och det gör att många inte klarar alltför omfattande upprustningar och hyreshöjningar. Det är inte bara…

Vilket är ditt mål för 2018?

Nu så här den första februari är det hög tid att formulera årets personliga mål. För något år sedan lovade jag mig själv att vårda relationerna inom nätverket bättre. Jag bokade möten, luncher, AW, frukostar med människor jag ville komma närmare. Inte helt oväntat gav det gott resultat som jag haft stor glädje av. I…