Varför en allmännytta?

IMG_0480Den här veckan deltog jag på Boinstitutets lunchseminarium för att diskutera allmännyttans berättigande. Finns det något egenvärde med allmännyttiga bostäder eller är det egentligen ingen skillnad mellan allmännyttiga och privata hyresvärdar? Frågan är berättigad och det finns många som anser att när den nya lagstiftningen för allmännyttan kom 2011 med krav på affärsmässighet, så suddades skillnaderna ut.

Det anser inte jag. För i propositionen till den nya lagen så stod det även:

”Sådana åtgärder kan också förväntas stärka företagets varumärke och öka lönsamheten på lång sikt. Sett i ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv är ett sådant agerande fullt förenligt med att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer. De kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet blir därmed ett företagande med samhällsansvar.” Prop 2009/10:185, s 42

Allmännyttiga bostadsföretag står därmed inför ett dubbelt uppdrag, till skillnad från de privata hyresvärdarna. Vi ska sträva efter samhällsansvar på affärsmässiga villkor. Den stora utmaningen visar sig knappast i bosocialt arbete och olika satsningar på samverkan med föreningslivet och andra aktörer. Det gör i princip alla fastighetsägare. Där är kanske den främsta uppgiften för allmännyttan att spänna bågen ytterligare och gå före andra och visa vägen.

Den uppstår istället när det blir mer storskaliga projekt där fysiska och sociala satsningar går hand i hand för att exempelvis skapa stråk som ska läka ihop olika bostadsområden och motverka segregation. Den dyker även upp när det handlar om att trygga bostadsförsörjningen, inte minst för människor med vanliga inkomster och att klara upprustningar av miljonprogram utan att tränga ut hyresgäster. Det handlar även om den kolossalt svåra uppgiften att bygga nya bostäder med ”rimliga hyror” som människor med vanliga inkomster har råd att hyra.

Så i slutänden är det de kommunala bolagen, deras styrelser och ägare på lokal nivå som avgör uppdraget och nyttan. Det finns handlingsutrymme för ett brett ansvarstagande. Ju större allmännytta – desto kraftfullare verktyg. Även tidsperspektivet blir avgörande och allmännyttan ska vara en långsiktig aktör. Det skiljer oss från en privat värd som självklart inte behöver ta hänsyn till samhällsansvaret, alltid kan välja att vinstmaximera och agerar ofta med mer kortsiktig affärslogik.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s