Varför så dyr och tidskrävande nyproduktion

Det här är en fråga som ofta återkommer gång på gång och jag har medverkat i många paneldiskussioner på detta ämne.

Det är många som på goda grunder menar att det måste byggas bostäder som människor har råd att bo i. Som fastighetsägare tar man naturligtvis en stor risk om man bygger för dyrt. Dyra produktioner kräver höga hyror för att gå ihop och då är risken stor för att man står med kostnader för vakanta bostäder när marknaden för dyra bostäder är mättad. Det finns även en risk för att bostadsmarknaden också ser den risken och kräver en högre avkastning på dessa bostäder. Det i sin tur gör att Hyresvärden riskerar att de nya bostäderna har ett lägre värde än vad de kostat att bygga och då får fastighetsägaren dessutom kostnader för att skriva ned fastighetens värde i nivå med marknadsvärdet.

Om det här händer för enstaka produktioner går det förmodligen att hantera, men om man ska bygga tusentals nya bostäder så kan konsekvenserna bli allvarliga. Vi ser just nu ganska tydligt att efterfrågan på framförallt bostadsrätter är svagare och att många bostadsutvecklare tom i Stockholm nu har stoppat sina projekt. En del byggrätter kommer att säljas och konverteras till hyresrätter, andra läggs i byrålådan i väntan på bättre tider.

Varför är det då så dyrt att bygga nytt och tar så lång tid. Jag tycker att Sveriges Byggindustrier har en så bra bild av processen hur ett hus blir till:

http://www.etthusblirtill.se/UserFiles/Allmanna_bilder/AffischerA3_Hogupplost.pdf

De 38 olika stegen visar på ett mycket pedagogiskt sätt hur komplext bostadsbyggande faktiskt är.

Sverige har höga ambitioner och överlag en mycket god kvalité på bostäder men också Europas högsta byggpriser. Se Eurostats rapport från vår branschorganisation SABOs hemsida:

eurostat_construction (1)

Så en komplex och ambitiös process med möjlighet att överpröva både de kommunala besluten och upphandlingarna i kombination med höga byggpriser och en begränsad konkurrens är nog de största orsakerna till att kostnaderna drar iväg.

SABOs byggherreråd presenterade i våras sin medicin för att ändra på detta:

Tre åtgärder för snabbare och billigare byggande:

  • Byggandet måste gå snabbare: färre detaljer i detaljplanerna

  • Byggandet måste bli billigare: likställ upplåtelseformerna ekonomiskt

  • Konkurrensen måste öka: underlätta för utländska byggherrar att verka i Sverige och verka för en gemensam europeisk marknad för ökad utländsk konkurrens

https://www.sabo.se/3-satt-att-snabbt-fa-fram-billigare-bostader/

I Botkyrkabyggen så har vi ett mål att bygga 300 bostäder per år från år 2020. Den senaste nyproduktionen på Riksten så utnyttjade vi SABOs sk kombohusavtal och kunde på det viset hålla tillbaka byggkostnaden och därmed även hyran.  Då vi hade en byggentreprenad på fast pris tack vare SABO-avtalet.

De bostäder vi byggde på sk tillfälligt bygglov på Kantorn i Tumba som blev inflyttningsklara i våras, där vann ett polskt byggföretag byggentreprenaden och vi kunde med hjälp av utländsk konkurrens hålla tillbaka byggkostnaden. För att Botkyrkabyggen och andra både kommunala och privata bostadsföretag, ska klara av att nyproducera utan att ta för stora ekonomiska risker, så måste vi lära mer av varandra genom att ta del av både bra och dåliga projekt. Det är just detta som är allmännyttans styrka – vi är transparenta och kan dela med oss.

Just nu väntar vi på att vår detaljplan i Alby ska vinna laga kraft, dvs steg 15 i ”Ett hus blir till”. Det startade i januari 2015 så det har tagit drygt 3,5 år att komma så här långt. Jag tror vi måste räkna med att det tar ytterligare ca 2-3 år innan vi har inflyttningsklara bostäder i Alby Centrum.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s