Kiruna – med en gemensam målbild flyttas staden

Den här veckan besöker Botkyrkabyggens styrelse och delar av företagsledning Kiruna för att få en inblick i den stora stadsflytten. På grund av gruvschakten under staden uppstår med tiden stora sprickor i marken och därmed tvingas man flytta delar av staden. Vår ciceron under besöket i Kiruna är professor Göran Cars. Han berättar och guidar…

Det är dags att syna korten

Det finns tid för diskussioner och planering, för strategier och målsättningar. Sedan kommer tid för leveranser. Det är då det gäller. När vi stämmer av allt det vi tänkt mot det som faktiskt sker: Ekonomiskt resultat, medarbetarindex, kundindex, faktisk energiförbrukning, körda kilometrar med icke-fossilfria/fossilfria transporter, trygghetsindex, antal bränder i våra bostäder, sorterat byggavfall i kilo,…

Det går undan

Dagar och veckor susar förbi i hög fart. Då är det värdefullt att skriva fredagsbrev med reflektioner. Jag kan gå tillbaka och får både lite perspektiv och återblickar på olika inlägg jag gjort under snart 1 år och 10 månader, i princip varje vecka (uppehåll över semestern). Det har blivit 84 inlägg till och med…

Barnen och betydelsen av bra bostadsområden, förebilder och skolor

Bostaden är mer än väggar, fönster och tak – den är ett hem och en livsplattform. En plats där barns minnen av barndomen skapas och även där deras framtid formas. Därför är hemmet och bostadsområdet av extra stor betydelse. Det måste vara ordning och reda i grunden. Människor behöver känna att samhällets värderingar råder och…

BID (Business Improvement District)

Tryggheten utgör en förutsättning för ett bra liv och därigenom står den högt på både våra hyresgästers och vår egen agenda. I Botkyrkabyggen satsar vi på att öka tryggheten i våra bostadsområden. Vi arbetar proaktivt sedan en tid tillbaka tillsammans med både Polisen och kommunen i det vi kallar EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Vi…