BID (Business Improvement District)

Tryggheten utgör en förutsättning för ett bra liv och därigenom står den högt på både våra hyresgästers och vår egen agenda.

I Botkyrkabyggen satsar vi på att öka tryggheten i våra bostadsområden. Vi arbetar proaktivt sedan en tid tillbaka tillsammans med både Polisen och kommunen i det vi kallar EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Vi kommer även att satsa ca 70 miljoner tillsammans med Boverket på att lyfta våra utemiljöer. I förra veckan genomförde vi en trygghetskonferens tillsammans med Hyresgästföreningen med bland annat medverkande från Brottsförebyggande rådet, Delegationen mot segregation och Fryshuset.

Något som ofta tas upp i dessa sammanhang är sk BIDs med Bryant Park i New York som förebild. Jag tycker det är viktigt att ta del av lyckade satsningar och letade därför fram lite information om BIDs via BID in Swedens hemsida för att inspirera inför våra kommande satsningar.

Under mitten av 1960-talet började en grupp handlare i Toronto, som såg sina verksamheter hotade av ett stort köpcentrum, arbeta för att lyfta sin stadsdel Bloor West Village. De lyckades gemensamt bryta en nedåtgående spiral av förfall och utflyttning och skapa en blomstrande stadsdel med småaffärer, restauranger och konstnärliga verksamheter. Det blev förebilden för den internationellt mycket framgångsrika stadsutvecklingsmodellen BID: Business Improvement District. I USA var New Orleans först att skapa en liknande lokal organisation, år 1975.

Den övergripande målsättningen för BID är förbättrade affärer via attraktiva miljöer genom gemensamma satsningar på:

  • att hålla området rent, tryggt och snyggt
  • investeringar i den fysiska miljön
  • marknadsföring och positionering av området
  • affärsutveckling av områdets verksamheter

Detta sker via en BID-organisation som etableras med uppgift att driva utvecklingen i det aktuella området.

Bryant Park är ett av flera exempel på Business Improvement Districts (BIDs) i New York, där arbetet blivit förebilden för utvecklingen av BIDs. I dag finns 75 BIDs enbart i New York. Den lyckade satsningen på att revitalisera miljöer genom BID har gjort staden till en förebild för modellen som nu även tillämpas alltmer i Europa – främst i Storbritannien, Skottland och Tyskland. Men vi har även varianter av BIDs i Sverige.

Se även denna spännande rapport: helagamlestaden_rapport_162x240_download

I BID samverkar fastighetsägare, hyresgäster och offentliga aktörer med varandra för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten i området. Man renodlar och tydliggör sig gentemot marknaden under ett gemensamt varumärke och via en gemensam marknadsföring. Tillsammans tar man också ett samlat grepp om gaturummet i form av markbeläggning, sittmöbler, papperskorgar, växtlighet, belysning och skyltprogram. Även renhållning och säkerhet åtar man sig gemensamt.

BID är ett sätt att stärka ett områdes konkurrenskraft gentemot andra stadsdelar. Det är också en effektiv metod att ompositionera ett område – att skapa ett A-läge av ett C-läge.

BID bygger alltså på offentlig och privat samverkan i ett tydligt avgränsat område i en stad eller på en ort för utveckling, positionering och förvaltning av fysiska miljöer.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s