En bekräftelse på ett långsiktigt arbete – vi vann !

När jag får bekräftelse och uppskattning för det arbete jag utför ger det mig arbetsglädje, mer energi och än mer drivkraft på jobbet. Behovet att bli sedd och få bekräftelse gäller alla och är en viktig del av chefens uppdrag. Återkoppling ska vara konkret, komma nära i tiden och kopplas till den insats som det gäller. Att ge en hel organisation återkoppling är mer komplext. Vi får det som organisation i våra NKI-mätningar och medarbetarundersökningar. Vi kan även då och då få det när det ska nomineras till olika priser.

Nu har Botkyrkabyggen fått en hel del uppmärksamhet för ett långsiktigt vardagsgnet som bolaget jobbat med länge, i denna tappning sedan 2009. Det gäller jämlikhet och mångfald, där vi nominerats till två prestigefyllda priser. Igår vann Botkyrkabyggen tävlingen Årets Mångfaldsmarta företag 2018!

På Botkyrkabyggen arbetar vi med medarbetarnas egna föreställningar, fördomar och värderingar som vi alla bär på och som många gånger utgör hinder i förändringsarbetet och som leder till diskriminering. Att bli medveten om det omedvetna är en svår men viktig utmaning som Botkyrkabyggen har tagit sig an sedan flera år tillbaka och som vi kommer fortsätta arbeta med i framtiden.

Frågan om likabehandling och ickediskriminering berör oss alla och vår övertygelse är att den måste hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten.

En bra arbetsplats innebär för oss att den enskildes resurser tas tillvara, därför välkomnar inte enbart Botkyrkabyggen mångfald, vi arbetar aktivt för att öka mångfalden eftersom det är ett sätt att berika såväl bolaget som de anställda.

Vi arbetar aktivt för att tillsätta arbetsgrupper, projektteam och andra grupperingar med en så bred mångfald som möjligt.

Målet med vårt sätt att rekrytera är att ingen arbetssökande ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi kan konstatera att mångfald inte skapas en gång, det måste vara ett ständigt pågående arbete. Det bolag som slår sig till ro i dessa frågor kommer snabbt stagnera och bli omsprunget. Därför är handlingsplaner, rutiner, struktur, ledningssystem, tydliga ansvarsområden och utvärderingar en nödvändighet för att fortsätta driva frågan framåt.

Botkyrkabyggen behöver en mångfald av erfarenheter som tillåts genomsyra de beslut som fattas på olika nivåer i bolaget. En mångfald som identifierats som helt nödvändig för att vi ska kunna nå de gemensamma målen och vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse.

Exempel på insatser:

  • Hösten 2017 startade Botkyrkabyggen jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka som ger kvinnor med utländsk härkomst, som står långt från arbetsmarknaden och som bor hos Botkyrkabyggen, jobb och språkstudier.
  • Till detta kommer Botkyrkabyggens samarbeten med lokala föreningar om bland annat sommaraktiviteter som varje år samlar 600–1000 barn och unga som på grund av kulturella och socioekonomiska orsaker kan ha svårt att av egen kraft ta del av sådana aktiviteter. De totalt cirka 30 föreningar som bolaget samarbetar med representerar tillsammans en stor kulturell och etnisk bredd; allt från Arameisk-syrianska IF och Samba Football Academy till Snö och systerskap, Konyaspor och Korpföreningen Huddinge/Botkyrka.
  • Våra gårdsambassadörer, vars aktiviteter som grillkvällar och gårdsplanteringar stöds ekonomiskt av Botkyrkabyggen och som riktar sig till alla våra hyresgäster. Vid dessa tillfällen möts människor med olika kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning och ålder. Gårdsambassadörerna är mycket viktiga för gemenskapen i områdena och en del i det boinflytandeavtal som Botkyrkabyggen har med den lokala Hyresgästföreningen.
  • Botkyrkabyggen har initierat Konstkuben, där människor bosatta i Fittja med rötter i olika kulturer via offentlig konst visualiserar sina egna livsberättelser om flykt, saknad, styrka och tillhörighet. Projekten Systrarnas konst, Ungdomarnas konst och Mammornas konst pryder idag fasaden på en centralt belägen byggnad i Fittja. Näst på tur är Seniorernas berättelser där äldre som bor i Fittja skapar konst tillsammans med konstpedagogen Saadia Hussain. Det arbetet pågår nu och verket ska offentliggöras 2019.
  • Botkyrkabyggen har samarbete med Dagliga verksamheten i stadsdelen Storvreten sedan många år tillbaka. De anställda där hjälper oss att hålla rent och snyggt i bostadsområdet och vi arbetar för att utöka samarbetet till ytterligare en Daglig verksamhet i kommunen 2019. De anställda på Botkyrka kommuns Dagliga verksamheter jobbar i eget tempo och efter egen förmåga. Kriterier för att få daglig verksamhet av Botkyrka kommun är att personen har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada.
  • Botkyrkabyggen har ett samarbetsavtal med DHR Botkyrka-Salem – förbundet för Delaktighet, Handlingskraft – som organiserar personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR Botkyrka-Salem har i sin tur samarbete och samordnar aktiviteter med HjärtLung Botkyrka-Salem, Friluftsfrämjandet Botkyrka, Hörselskadades förening Botkyrka-Salem, SRF Botkyrka-Salem. DHR lånar Botkyrkabyggens lokaler gratis och är bland annat viktiga för att sprida information om möjligheten att engagera sig som gårdsambassadör i bolagets områden.
  • Hösten 2019 står Botkyrkabyggen värd för en nationell konferens om inkludering och bosociala frågor i boendet, i samarbete med bransch- och intresseorganisationen SABO. Där kommer vi bland annat sprida erfarenheterna av Qvinna i Botkyrka, arbetet med gårdsambassadörer och våra samarbeten med det lokala föreningslivet.

Att berätta om vårt arbete och inspirera andra att engagera sig i mångfaldsfrågorna, är en del i Botkyrkabyggens uppdrag som ett allmännyttigt bostadsbolag. Och vi kan göra mycket – vara uthålliga, göra flera saker samtidigt, berätta om vad vi gör – men vi kan inte göra allt. Därför är vår inställning att samhället i stort når längre om vi jobbar tillsammans, bjuder på de bästa idéerna och är generösa med både kunskap och strategier.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s