Med en vision för varje stadsdel i siktet

Vilken är din vision för Alby? Hur ser planerna för centrum ut? När ska ni bygga nya bostäder? Vad tänker ni göra åt otryggheten? Kommer ni att öka bevakningen? Tänker ni verkligen flytta ert huvudkontor dit? När? Ska ni inte börja stambyta i Alby snart? Vad händer med tunnelbanehuset? Listan med frågor om Alby och…

Arbeta med mål och följa upp för att få nöjdare hyresgäster

Ett av årets stora händelser i branschen är när vi får resultatet och jämför vad våra hyresgäster anser om oss som hyresvärdar. Eftersom många hyresvärdar använder sig av Aktivbos kundundersökning så är det lätt att jämföra flera aktörers resultat med varandra. Kundkristallen som går till den hyresvärd som har de nöjdaste hyresgästerna, är naturligtvis en…

Styr och följ upp varje fastighet

När jag träffar förvaltare/områdeschefer så brukar jag ställa frågan vilken av deras fastigheter som ligger i toppen respektive i botten. Frågan kan vara svår att svara på. Motfrågan blir ofta: I vilket avseende menar du? Ekonomiskt? Felanmälan? Självklart måste vi veta hur ekonomin ser ut i respektive fastighet. Jag tror att ingen kunnat svara direkt på…

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör

Det finns sådant som ska genomsyra allt vi gör på Botkyrkabyggen, exempelvis hållbarhet. Hållbarhet redovisas normalt i de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I veckan har jag deltagit på två evenemang där Botkyrkabyggens arbete inom social hållbarhet särskilt uppmärksammats – trygghet och jämställdhet. I början av veckan deltog jag i en paneldiskussion på…