Vi är en viktig pusselbit i samhällsbygget Botkyrka

Den här veckan har jag deltagit på kommunens analysdagar och fått en fantastisk möjlighet att lyssna till hur kommunen arbetar med olika viktiga utmaningar. Jag  gör inte anspråk på att ge en heltäckande rapport från dessa dagar, utan lyfter istället upp några godbitar.

Vår nye kommundirektör Leif Eriksson inledde tisdagen med att berätta hur han ser på kommunen och vad som behöver tas tag i. Han pratade om bilden av Botkyrka och att vi har ett bättre utgångsläge än många kanske tror. Leif pratade en hel del om behovet av en tydlighet, analys, styrning, uppföljning och en effektiv organisation. En av de saker han tog upp och som verkligen fastnade i minnet (och dokumenterades på bild), var att priset på bostadsrätter ökat med 1500 % i Botkyrka på 20 år, jämfört med Stockholm som ökat 336% på 20 år. Även Botkyrkabyggen kan notera att attraktiviteten hos våra fastigheter ökat markant bara det senaste året.

Vi fick även en bra genomgång av ekonomin, med bokslutet för 2018, det ekonomiska läget 2019-2022 och en mycket intressant framtidsprognos fram till år 2035, som redovisades av revisionsfirman KPMG. De beskrev framtidens utmaningar med åldersstrukturen, den socioekonomiska strukturen,  ambitionsnivån i obligatorisk verksamhet, graden av ”frivillig” verksamhet och inslag av privata utförare. Den enklaste kommunen att driva är den där befolkningsutvecklingen är stabil och där ålderskullarna är ungefär lika stora mellan åren.
Verkligheten är dock en annan.

Vi fick även ta del av arbetet med Botkyrka som plats och de stadsdelsanalyser som tagits fram. Analyserna är mycket intressant läsning och de har även legat till grund för Botkyrkabyggens egna diskussion på företagsledningens senaste konferens i februari. Då hade vi analyserna som en inspiration, för vår vision och bild av de stadsdelar där Botkyrkabyggen äger och förvaltar bostäder.

Analyserna tas fram med nätverksgrupperna, förankras i avdelningen för hållbar samhällsutveckling och strategisk grupp platsutveckling (SGP). Stadsdelsanalyserna utgör därefter ett kunskapsunderlag till medborgarprocesserna, förvaltningar och nämnder.

Kommundirektören hade även en tydlig och bra föredragning angående den strategiska utvecklingen av Botkyrka kommun som organisation. Det kommer att bli fortsatta sparbeting under kommande år för att klara av att balansera ekonomin och verksamheten. Vi fick ta del av arbetet med digitalisering och även lyssna på HR-chefens lägesrapport om medarbetarna.

Det som blir så tydligt vid tillfällen som dessa är att Botkyrkabyggen är ett viktigt verktyg för kommunen och att det är angeläget att vi är med och lyssnar när kommunen genomför analysdagar. Annars förstår vi inte hur vår viktiga pusselbit ska passa in i samhällsbygget Botkyrka.

Den här fredagen förgylls extra av att Botkyrkabyggen fått Arbetsförmedlingens pris för bästa initiativ inom jämställdhet.

Trevlig helg!

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s