Listan över särskilt utsatta områden

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har sedan 2015 tagit fram en lista över områden i Sverige som kräver en särskild prioritering av Polisens insatser.

Särskilt utsatta områden kännetecknas av:

 • Polisen har svårt att fullfölja sina uppdrag
 • Det finns parallella samhällsstrukturer
 • Invånarna är obenägna att deltaga i rättsprocessen
 • Övergrepp i rättssak är vanligare i de utsatta områdena
 • Etnisk segregation
 • Hög koncentration av kriminella

Den som vill läsa mer ur rapporten kan göra det här:

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/utsatta-omraden-social-ordning-kriminell-struktur-och-utmaningar-for-polisen-2017.pdf

Det är NOA som upprättar listan och gör klassificeringen. Enligt Polisen är listan ett underlag för att prioritera resurser till dessa områden. De kan öka sin närvaro i dessa områden, fördjupa kartläggningen och samverka med andra aktörer.

Framgångsfaktorerna i detta arbete enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är

 • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott
  begåtts, så kallade hotspots.
 • Resultaten blir bättre när polisiära insatser kombineras med
  insatser av social karaktär. Renodlat avskräckande och straffande
  åtgärder mot ungdomar från rättsväsendets sida kan snarare ha negativa
  effekter.
 • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och
  hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
 • Förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås
 • Lokalt polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de
  boendes förtroende för polisen

Det är naturligtvis inte alls önskvärt att finnas upptagen på NOAs lista överhuvudtaget – oavsett klassificering. Oavsett listan, så måste Botkyrkabyggen ta tag i de problem som finns. Det klarar vi inte på egen hand och det krävs samordning när man är flera aktörer. Om Polisen prioriterar våra områden i detta arbete så är det bra. Botkyrkabyggen jobbar fokuserat och målinriktat för att komma bort från listan. Jag anser dock att det kräver ett långsiktigt arbete och därför har vi sagt att målet ska vara infriat senast år 2025.

Det krävs uppenbarligen mer och kanske delvis även andra insatser än det vi presterat hittills. Därför har vi nu infört trygghetsvandringar med betoning på helt, rent och snyggt varje månad. Då kontrollerar vi, dokumenterar med bilder och tar fram förslag på åtgärder. Av det skälet utökar vi bevakningen, satsar sammantaget 70 miljoner på utemiljöer, samverkar både lokalt och regionalt med hyresgästföreningen och hyresgästerna, stödjer föreningslivet, jobbar med vår Qvinna-satsning, installerar fler kameror – för att nämna några viktiga insatser.

Tillsammans med andra ska vi säkerställa att Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg blir trygga platser i Botkyrka som inte hör hemma på NOAs lista. När det sker vet vi att tryggheten och trivseln har förbättrat boendekvalitén för våra hyresgäster. Både Botkyrkabyggens och andra aktörers möjligheter att investera i dessa områden har då även ökat markant vi vet att våra fastighetsvärden då kommer att ha ökat ytterligare. Jag ser fram emot den dagen – nu ska vi göra allt för att lyckas!

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s