Hur ska man annars få veta?

I mina regelbundna möten med organisationen, framför allt när jag träffar medarbetare i mindre grupper, så har jag som VD och chef ett stort informationsövertag i många frågor i förhållande till de jag möter. I andra frågor är jag sist att få informationen. Det är därför som själva mötet är så viktigt. Jag lyssnar på vad de vill…

Skicklig beställare – en avgörande kompetens

I veckan har jag haft förmånen att få träffa arkitekter hos White som går deras interna handläggarskola. White kör den här utbildningen höst och vår och jag brukar delta med ett pass som handlar om beställarens perspektiv på sina projekt. Jag brukar inleda med att be deltagarna berätta om sina uppdrag på White och deras…

Årets offentliga ledare

I onsdags kväll avgjorde Dagens samhälle vilka som skulle vinna ett antal prestigefulla priser inom offentlig verksamhet. En av dessa fina utmärkelser var ”Årets offentliga ledare”. Bland alla nomineringar utsågs jag tillsammans med Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara och Åsa Granat, kommundirektör i Borlänge att gå vidare till finalen. I onsdags kväll på Cirkus så…

Unesco LUCS – nu blir vårt viktiga arbete med Boendekraft certifierat

Förkortningen Unesco LUCS står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Lokalt Unescocenter för Samverkan och är en ideell förening där kommuner, lärosäten, civilsamhällesorganisationer och företag kan vara medlemmar. Föreningen skapar allianser mellan forskning, förvaltning och civilsamhälle och arbetar med begrepp som platsidentitet och social gemenskap, lika rättigheter oavsett bakgrund och härkomst samt interreligiös och…

Det här med vägval och förändring

”Vi är inne i ett förändringsarbete och ska införa en ny organisation”, det har jag hört många gånger. Ofta föranleds förändringen av ett nytt ledarskap och sedan är processen igång. Det gäller även mig själv som ny vd på Botkyrkabyggen. Ny vd leder ofta till en ny organisation. Vi delegerar ansvar och befogenheter för att…