Det här med vägval och förändring

”Vi är inne i ett förändringsarbete och ska införa en ny organisation”, det har jag hört många gånger. Ofta föranleds förändringen av ett nytt ledarskap och sedan är processen igång.

Det gäller även mig själv som ny vd på Botkyrkabyggen. Ny vd leder ofta till en ny organisation.

Vi delegerar ansvar och befogenheter för att besluten ska kunna tas ute i organisationen, nära kunden. Sedan när styrning, kontroll och uppföljning inte är tillräckligt snabb och koncis – då slår pendeln åt andra hållet och många funktioner centraliseras igen. ”Vi behöver hålla ihop frågorna.”

Egen regi eller beställare är ett annat viktigt vägval. När kraven på flexibilitet, snabbhet och marginaler ökar, så blir vi kanske hellre beställare och handlar upp tjänsterna istället för att göra jobbet själv. Om ansvaret och befogenheterna ska ligga i process eller linje är också ett strategival. Frågorna om affärsansvaret och utförare kontra beställare, är centrala när man tar ställning till hur verksamheten bör organiseras.

För mig handlar det i grunden om att göra hemläxan ordentligt. Vilket uppdrag har vi, hur ser målen ut. Därefter bedöms hur uppgiften ska lösas på bästa sätt. Jag lyssnar på organisationen, ägaren, styrelsen, företagsledningen. Därefter görs de strategiska valen. Jag gör det tydligt för alla och följer upp noga så att jag vet att det fungerar i praktiken och är beredd att ompröva det som inte fungerar. En chef jag har haft sa en gång att varje organisation har efter en tid en tendens att svälla av sig självt  – då blir en ny organisation ett sätt att pysa ut överskottet. Det kan väl ligga en hel del i detta. Jag vill dock gärna tro att man inte behöver göra lappkast i upplägget för att råda bot på att man inte lyckats trimma sin organisation i tid. Det handlar snarare om att kritiskt granska sig själv, inte bli för bekväm och vara beredd att ompröva beslut.

Ju fler beslut man varit med och fattat, ju svårare blir det. Det finns ju en tendens att det är lättare att ompröva andras beslut än sina egna. Det är lättare att ändra på andra än sig själv. Så är det i alla fall för mig.

I höst fyller vår organisation två år. Den har justerats en aning sedan införandet och  bygger på ett delegerat affärsansvar, där beslut tas av den lokala förvaltningen och därmed nära kunden. Det ställer stora krav på styrning och uppföljning. Därför har vi våra långsiktiga mål kopplade till FNs globala mål, vår ”gaspedal” med kortsiktiga mål i Sirius och som bas vår strategiska allmännyttiga plan. Vi följer upp varje vecka, varje månad, varje tertial och årligen. Jag träffar även alla avdelningar kvartalsvis och ägnar mig då åt att lyssna. Lyssna för att kunna kritiskt granska det vi gör och vara beredd att både driva men även ompröva tidigare beslut.

Frågan om att vara beställare eller utförare i egen regi är också viktig. Man väljer naturligtvis inte antingen eller till 100%, men man tar ställning för vilka tjänster och i hur stor utsträckning. Ta vår nya driftavdelning som ett gott exempel.  Nu tar vi hem ett jobb som vi tidigare beställt av entreprenör. Botkyrkabyggen utför arbetet i egen regi och räknar med att det kommer att vara en lönsam affär med både lägre kostnader och högre kvalitet.  Vi utför numera även fler reparationer i egen regi och vi städar och håller rent och snyggt i allt högre utsträckning med egen personal. Så länge vi har arbetsuppgifter att fördela och kan leda arbetet på ett effektivt sätt – så kommer det med stor säkerhet att vara lönsamt.

Hur mycket och i vilken takt som Botkyrkabyggen ska utföra i egen regi och vad och hur mycket vi beställer och vad vi delegerar och vad vi samlar ihop centralt för beslut, kommer vi att fortsätta arbeta med för att ständigt förbättras.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s