Skilj på behov och efterfrågan

Jag är tillbaka på jobbet efter några sköna veckors ledighet. Sol och värme har lockat mig (badkrukan) att bada mer än vanligt den här sommaren. Det är dock inte alla som har möjlighet att ta sig till havet eller en sjö. Erfarenheterna från förra årets värmebölja gjorde att Botkyrkabyggen den här sommarens varmaste dagar kunde erbjuda sk coldspots (kylda platser). Många uppskattade möjligheten att kunna svalka sig och det känns bra att riktigt varma dagar framöver kunna ha den här beredskapen. Det blev även några artiklar och ett tv-inslag om detta.

Se mer om detta här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/cold-spots-ska-radda-stockholmarna-fran-varmen

https://mitti.se/nyheter/botkyrkabyggen-oppnar-platser/?omrade=botkyrkasalem

Bostadsbristen diskuteras livligt och det finns olika syn på både hur stor bristen egentligen är, varför den uppstått, om den alls finns och vad man i så fall ska göra åt den. Det finns 4,9 miljoner bostäder i vårt land, där cirka 62% är ägt boende/bostadsrätt och cirka 38% är hyresrätter (källa: SCB). Ungefär hälften av hyresrätterna ägs av privata fastighetsägare och hälften av allmännyttan.

Boverket redovisade under sommaren att de bedömer behovet av nya bostäder till ytterligare 640.000 stycken fram till 2027, för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera för det underskott av bostäder som finns sedan tidigare. För att möta behovet skulle det dock behöva byggas mycket mer än vad som faktiskt sker. Inte ens Boverket förväntar sig att marknaden kan möta behovet. Just nu ligger prognosen för nyproduktionen 2019 på cirka 49.000 påbörjade bostäder och till nästa år förväntas antalet att minska ytterligare något.

Diagram-Indikatorerna-2019-06

Källa: SCB samt Boverkets prognos 2019 – 2020. Illustration: Boverket

Boverkets prognoser har en demografisk utgångspunkt och behovet av bostäder bestäms av flera samverkande faktorer där befolkningsmängd, ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning är grundläggande förutsättningar.

Det är dock mycket viktigt att skilja på bostadsbehov och efterfrågan. Att det finns ett ökat behov av bostäder på grund av befolkningstillväxten innebär inte att det med automatik kan byggas ett visst antal nya bostäder. Hur stor den reella bostadsefterfrågan är beror på hushållens köpkraft och hur/var de vill bo. En region består ofta av flera lokala bostadsmarknader med olika förutsättningar. Planeringen av nya bostäder måste utgå från de marknadsvillkor som råder där.

Med bostadsefterfrågan menas den volym på bostäder som hushållen är beredda att betala för till gällande marknadspriser och hyresnivåer i nyproduktionen. Skillnaden mellan efterfrågan och behov är framförallt att efterfrågan också tar hänsyn till pris- och hyresnivåer, inkomster och betalningsförmåga samt preferenser.

Med denna utgångspunkt bör man göra en känslighetsanalys och lägga som grund för  den planerade nyproduktionen. Om nyproduktionen är dyr så kan självklart färre efterfråga det som byggs. Många ropar idag efter nya bostäder till rimliga hyror/priser och att detta är just allmännyttans uppdrag. Om vi kan öka produktiviteten inom nyproduktionen på samma sätt som andra branscher, ja då kan betydligt fler efterfråga de nya bostäder som Boverket i sina befolkningsprognoser visar behövs.

Hittills har vi pressat hyran/priset genom att bygga små lägenheter. De blir å andra sidan en mycket kostsam produktion. De dyra enheterna kök och badrum blir fler och ska dessutom slås ut på en mindre yta. Genom att göra en liten lägenhet så håller man trots detta nere månadskostnaden per enhet. Andra alternativ för att lösa behovet, är ju att tränga ihop sig i befintliga lägenheter. Det ser vi kontinuerligt inom allmännyttan.

För att hitta lösningar för fler och möta de behov som finns på ett bättre sätt, måste vi jobba med produktiviteten inom nyproduktionen. Jämfört med andra branscher är den negativ över tid inom byggsidan. Vi måste bli bättre beställare, få fram fler effektiva produktioner enligt exempelvis kombohusmodellen men även titta på hur vi hanterar befintliga bostäder och våra bostadsköer. Även om det kommer att byggas en hel del så utgör det befintliga fastighetsbeståndet den större andelen bostäder och de är normalt sett billigare än de nya. Frågan är komplex och kräver mer än att enbart bygga nytt. Det är en utmaning för hela landet.

Se Sveriges allmännyttas rapport om byggpriser:

https://www.sverigesallmannytta.se/sabo-slar-larm-byggpriserna-har-okat-48-procent-pa-tre-ar/

Trevlig helg!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s