Nu uppdaterar vi vår strategiska plan

Botkyrkabyggens affärsplan kallar vi för vår allmännyttiga plan. Den är vårt sätt att sätta mål och visa vilken strategi vi har för att göra det hållbara lönsamt. Många andra företag håller affärsplanen närmast hjärtat och innehållet stämplas som affärshemligheter. Det är fullt förståeligt på en konkurrensutsatt marknad.

Som kommunens verktyg i bostadsförsörjningen så har allmännyttan inte riktigt samma läge som de privata. Vårt uppdrag kan innebära att vi är öppna med vad och hur vi arbetar så att vi kan vara ett komplement till den övriga marknaden. Det innebär att vi kan stå tillbaka när byggkonjunkturen skenar och kan kliva fram när den bromsar.

Den allmännyttiga planen samlar ihop bilden av vårt uppdrag, våra mål och visioner och hur vi ska nå dem. Genom att dela planen med alla medarbetare och göra den lättillgänglig, så kan fler förstå och bidra i verksamheten.

Planen kan sammanfattas så här:

Det övergripande målet är att öka marknadsvärdet med 25% mellan åren 2017 och 2025. För att nå målet har vi en vision, delmål och en rad strategier. Med visionen  ”tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla” beskriver vi vad vi strävar mot i framtiden.  Vår affär bygger på affärsmässiga principer med ett samhällsansvar. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter hållbarhet genom hela värdekedjan med tillväxt och utveckling. Vi har antagit FNs definition av hållbarhet där vi värnar om företagets välstånd, planeten och människan och använder FNs globala mål, Agenda 2030, som en ledstjärna.

Botkyrkabyggen har även kartlagt risker i verksamheten och vilka åtgärder som vidtas för att minimera riskerna. Verksamhetsutveckling är verktyget för en hållbar affär, där vi i olika interna forum och i vår målstyrning verkar för ständiga förbättringar. Vi använder målstyrning för acceleration, tydlighet och långsiktighet. Affär och hållbar utveckling är integrerad i verksamheten och vi samverkar, kommunicerar och skapar delaktighet.

Här kommer några exempel på målområden inom de olika hållbarhetsdimensionerna:

  • Förbättrat ledarskaps- och medarbetarindex
  • Förbättrat affärsmannaskap med acceleration av driftnettot
  • Ökad trygghet och trivsel bland våra hyresgäster
  • Fossilbränslefri senast år 2030
  • Energieffektivisera våra fastigheter
  • Avfallsminimering, återvinning, avfallshantering och källsortering
  • Tillgängliga platser, bostadsområden, trapphus och bostäder
  • Motverka diskriminering av flickor och kvinnor
  • Systematiskt brandskyddsarbete

Denna vecka har företagsledningen diskuterat hur planen ska utvecklas och anpassas för de kommande tre åren. Styrelsen kommer att besluta om planen på mötet i oktober.

Trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s