Tack för allt ljus

Det är mörkt både när jag åker till jobbet och när jag är på väg hem. Det regnar och blåser. Jag är extra noga med att kolla att reflexerna är på plats. Till och med mina två hundar tvekar att gå ut, trots att promenaden brukar vara mycket populär. Katten ligger helst kvar inne. Jag…

Nu ökar vi takten

I slutet av oktober beslutade Botkyrkabyggens styrelse om budgeten för 2020. Budgeten innehåller stora investeringar av en omfattning som vi aldrig tidigare haft. Vi går från ett underhåll på cirka 300 miljoner år 2018, till cirka 532 miljoner under år 2020. Våra stambyten inklusive nyproduktion ökar från 140 miljoner år 2018 till 360 miljoner år 2020….

Ledningens genomgång

En central funktion i ett miljöledningssystem är ledningens genomgång. En bra och väl förberedd genomgång lyfter fram de viktigaste frågorna. Botkyrkabyggen är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och hos oss genomför vi ledningens genomgång tre gånger per år. Då stämmer vi bland annat av mål, handlingsplaner, risker och omvärldsanalys. Från att ha varit ett ganska påfrestande…

Tack ÖrebroBostäder <3

Senast jag var i Örebro, var i våras på SABOs kongress 2019. Kongressen ägde rum på Conventum och jag deltog som observatör. Som värd för kongressen stod det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget ÖrebroBostäder AB. Under kongressen fattade ombuden flera viktiga beslut, bland annat att byta namn på SABO till Sveriges Allmännytta och att öppna för associerade medlemmar. I…

Kvalitets- och trygghetsvandring

Den här veckan har jag hängt med en av våra miljövärdar – Zafer – på en kvalitets- och trygghetsvandring i Tumba. Det är nyttigt att ta på sig ”förvaltarglasögon” när man följer med någon på ronderingen i trapphus, tvättstugor, vindar, entréer, elcentraler, undercentraler och soprum. All skadegörelse och klotter dokumenteras med kameran i telefonen medan…