Ett uppdrag i vd-rådet

Vartannat år utser Sveriges Allmännytta (vår intresse- och branschorganisation) ett Vd-råd. Man utser två vd:ar från varje region plus två vd:ar från de 20 största bolagen för att få en god representation från medlemmarna. I år tar sju kvinnor och sju män plats i rådet, som består av vd-ar i bostadsföretag och utses av övriga…

Den årliga kundenkäten – NKI

Varje år skickar Botkyrkabyggen ut en enkät till hyresgästerna för att ta reda på deras åsikter om det mesta som rör deras boende. Enkäten är omfattande och den delas ut till 50% av hyresgästerna ena året och 50% av hyresgästerna året därpå. Som hyresgäst svarar man således på frågorna vartannat år.  Det går bra att…

Nytt år och nytt decennium

Återigen ligger ett nytt verksamhetsår framför oss och det är mycket att göra. Jag vill lyfta några fokusområden: Investeringar Hållbarhet Ständiga förbättringar Botkyrkabyggen genomförde 2019 renoverings- och underhållsarbeten i en aldrig tidigare skådad omfattning. Det ställer nya krav på företaget. Vi behöver genomföra fler upphandlingar på större volymer och samtidigt klara av att driva många…