Studiebesök på rad

Inom Allmännyttan är man generellt mycket generös med att dela erfarenheter och lösningar på olika problem. Vi mailar frågor inom nätverket och åker ofta på studiebesök till varandra. Det är alltid givande när man kan få åka iväg med en grupp kollegor och få lyssna, ställa frågor och reflektera tillsammans kring gemensamma utmaningar. Oavsett var…

Kolada – en guldgruva för att följa upp Agenda 2030

Botkyrkabyggen har kopplat all sin verksamhet till FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. När vi tittar på våra mål och handlingsplaner så finns det en koppling på varje del. Det är ett arbete som vi gjort för att vi anser att det är så värdefullt, både för oss att själva se och att kunna redovisa…

En vanlig vecka i februari

Mellan varven så brukar jag summera min arbetsvecka här i Fredagsbrevet. Det tänkte jag göra denna vecka. I måndags hade vi styrelseberedning och gick igenom de ärenden som ska till styrelsemötet den 24 februari. Det är bland annat årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen som ska godkännas. Det är alltid ont om tid och ett tight schema när…

Jämställdhet måste ständigt vara på agendan

Den här veckan har jag besökt Forum Jämställdhet i Jönköping tillsammans med vår HR-chef Susanne Axelsson Heldring och vår arbetsledare för Qvinna i Botkyrka, Konstantina Chatzoudis. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Forumet samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Man får inspiration, fyller på med kunskap och utvecklar sitt nätverk. Forum…