Sista fredagsbrevet

Jag började skriva fredagsbrev för att berätta om min vardag och mina reflektioner som vd på Botkyrkabyggen. Det har varit ett sätt att dela med mig av vad jag gör och varför, framför allt internt. Inläggen har handlat om både stort och smått. Ibland har jag återgivit olika aktiviteter under veckan, andra gånger har jag…

Året 2020 går mot sitt slut

Detta år som skrivs in i historieböckerna. Jag ska inte summera allt denna fredag, det sparar jag till det sista fredagsbrevet för året som jag skriver nästa vecka. Det blir även det sista fredagsbrevet från mig och får avsluta min serie av veckobrev. Det är dags att förnya och förändra, så jag återkommer om hur…

Lagefterlevnad måste ständigt vara på agendan

Som fastighetsägare har Botkyrkabyggen ett stort ansvar för de fastigheter vi äger. Enligt fastighetsägarens ansvar så måste arbetet med lagefterlevnad vara systematiskt och metodiskt. Det innebär att det krävs rutiner som säkrar ett systematiskt arbetssätt med tillräckligt hög kvalité över hela beståndet. Sedan krävs det också att vi både följer och följer upp dessa rutiner,…