Den årliga kundenkäten – NKI

Varje år skickar Botkyrkabyggen ut en enkät till hyresgästerna för att ta reda på deras åsikter om det mesta som rör deras boende. Enkäten är omfattande och den delas ut till 50% av hyresgästerna ena året och 50% av hyresgästerna året därpå. Som hyresgäst svarar man således på frågorna vartannat år.  Det går bra att…

Nytt år och nytt decennium

Återigen ligger ett nytt verksamhetsår framför oss och det är mycket att göra. Jag vill lyfta några fokusområden: Investeringar Hållbarhet Ständiga förbättringar Botkyrkabyggen genomförde 2019 renoverings- och underhållsarbeten i en aldrig tidigare skådad omfattning. Det ställer nya krav på företaget. Vi behöver genomföra fler upphandlingar på större volymer och samtidigt klara av att driva många…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi har väl alla våra traditioner så här till jul, även om inte alla firar just julen. Kanske träffar vi släkten, äter god mat, vissa ger varandra julklappar och många njuter av att vara lediga. Julen kan vara ljus och varm och full av förväntan och gemenskap. Men den kan också vara ensam, ödslig och…

Vad håller du på med?

Frågan kan uppfattas som provokativ. Men syftet med frågan är inte att ifrågasätta vad du gör, utan att ta reda på din drivkraft och den djupare meningen med ditt arbete. Som ledare så är det mitt uppdrag att beskriva och tydliggöra målet och syftet med vår verksamhet på ett sådant sätt att alla förstår sin…

Uppföljningsvecka

Varje kvartal ägnar jag sammantaget cirka en arbetsdag åt att åka runt till alla våra områden, träffa medarbetare och chefer och följa upp hur de har det och hur det går. Det är lika givande varje gång och jag lär mig alltid något nytt. Det som blir tydligt är hur viktigt samarbetet är inom vår…

Tack för allt ljus

Det är mörkt både när jag åker till jobbet och när jag är på väg hem. Det regnar och blåser. Jag är extra noga med att kolla att reflexerna är på plats. Till och med mina två hundar tvekar att gå ut, trots att promenaden brukar vara mycket populär. Katten ligger helst kvar inne. Jag…

Nu ökar vi takten

I slutet av oktober beslutade Botkyrkabyggens styrelse om budgeten för 2020. Budgeten innehåller stora investeringar av en omfattning som vi aldrig tidigare haft. Vi går från ett underhåll på cirka 300 miljoner år 2018, till cirka 532 miljoner under år 2020. Våra stambyten inklusive nyproduktion ökar från 140 miljoner år 2018 till 360 miljoner år 2020….

Ledningens genomgång

En central funktion i ett miljöledningssystem är ledningens genomgång. En bra och väl förberedd genomgång lyfter fram de viktigaste frågorna. Botkyrkabyggen är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och hos oss genomför vi ledningens genomgång tre gånger per år. Då stämmer vi bland annat av mål, handlingsplaner, risker och omvärldsanalys. Från att ha varit ett ganska påfrestande…

Tack ÖrebroBostäder <3

Senast jag var i Örebro, var i våras på SABOs kongress 2019. Kongressen ägde rum på Conventum och jag deltog som observatör. Som värd för kongressen stod det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget ÖrebroBostäder AB. Under kongressen fattade ombuden flera viktiga beslut, bland annat att byta namn på SABO till Sveriges Allmännytta och att öppna för associerade medlemmar. I…

Kvalitets- och trygghetsvandring

Den här veckan har jag hängt med en av våra miljövärdar – Zafer – på en kvalitets- och trygghetsvandring i Tumba. Det är nyttigt att ta på sig ”förvaltarglasögon” när man följer med någon på ronderingen i trapphus, tvättstugor, vindar, entréer, elcentraler, undercentraler och soprum. All skadegörelse och klotter dokumenteras med kameran i telefonen medan…

Eurhonets generalförsamling 2019 i Stockholm

Veckan inleddes med ett strategiseminarium för styrelsen, plus styrelsemöte och avslutades med att vårt Europeiska bostadsföretagsnätverk (European housing network) hade sin årliga generalförsamling  – i Stockholm med Familjebostäder som värd. Euronet är ett nätverk med 40 olika bostadsföretag från Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och England. Nätverket stödjer medlemmarnas erfarenhetsutbyte, samverkan, utveckling av nya idéer och…

Tillsammans

Denna fredag avslutar vi en tvådagars konferens med hela företaget. Två dagar som vi bland annat ägnat åt att prata om våra områden/stadsdelar och hur vi vill att de ska utvecklas. Vi har fört diskussioner inom ledningsgruppen, med chefsgruppen, med de som bor och verkar i våra områden och nu slutligen med alla medarbetare. Med…