Uppföljning är A och O

Nu har jag avslutat den första rundan för i år där jag träffar alla medarbetare grupp- eller avdelningsvis för att prata om vardagen på jobbet. Det är en fortsättning på de samtal jag introducerade hösten 2017 då jag varje månad träffade alla för att följa upp vår nya organisation. Den uppföljningen genomfördes månadsvis halva 2017…

Ökad produktivitet i nyproduktion – lär av historien

Igår presenterade SABO en rapport där det framgår att byggpriserna har ökat med 48 procent på tre år. Sverige har bland de högsta byggpriserna i EU – och de fortsätter att stiga. Enligt rapporten från SABO ökade priserna med 69 procent mellan 2015 och 2017. Totalt, för hela den undersökta perioden, ökade priserna som sagt med…

Listan över särskilt utsatta områden

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har sedan 2015 tagit fram en lista över områden i Sverige som kräver en särskild prioritering av Polisens insatser. Särskilt utsatta områden kännetecknas av: Polisen har svårt att fullfölja sina uppdrag Det finns parallella samhällsstrukturer Invånarna är obenägna att deltaga i rättsprocessen Övergrepp i rättssak är vanligare i de utsatta…

Bostadsministern på besök i Fittja

Den här veckan har vi haft besök av bostadsministern Per Bolund (mp). Det är verkligen inte alla veckor man kan lägga upp ett sådant blogginlägg. Det gör mig självklart väldigt stolt och glad att han vill komma till Botkyrkabyggen och själv på plats ta reda på mer om hur vi arbetar och våra förutsättningar. Vi…

Gårdsmöten visar vägen när vi satsar på utemiljön

Botkyrkabyggen har fått ett stöd från Boverket för att kunna satsa på våra utemiljöer. Vi har fått cirka 35 miljoner kronor i stöd och lägger till lika mycket, vilket ger en historisk satsning om dryga 70 miljoner på bättre utemiljöer för våra hyresgäster. Det är en mycket stor satsning – kanske de största vi någonsin…

Vi är en viktig pusselbit i samhällsbygget Botkyrka

Den här veckan har jag deltagit på kommunens analysdagar och fått en fantastisk möjlighet att lyssna till hur kommunen arbetar med olika viktiga utmaningar. Jag  gör inte anspråk på att ge en heltäckande rapport från dessa dagar, utan lyfter istället upp några godbitar. Vår nye kommundirektör Leif Eriksson inledde tisdagen med att berätta hur han…

Vi har ett resultat

Även om de flesta har lagt året 2018 bakom sig så pratar alla de som arbetar med redovisningen ofta en bit in på det nya året som om vi ännu var kvar i 2018. De byter inte år mentalt förrän bokslutet är klart. I förra veckan så godkände styrelsen Botkyrkabyggens bokslut och årsredovisning för föregående…

Med en vision för varje stadsdel i siktet

Vilken är din vision för Alby? Hur ser planerna för centrum ut? När ska ni bygga nya bostäder? Vad tänker ni göra åt otryggheten? Kommer ni att öka bevakningen? Tänker ni verkligen flytta ert huvudkontor dit? När? Ska ni inte börja stambyta i Alby snart? Vad händer med tunnelbanehuset? Listan med frågor om Alby och…

Arbeta med mål och följa upp för att få nöjdare hyresgäster

Ett av årets stora händelser i branschen är när vi får resultatet och jämför vad våra hyresgäster anser om oss som hyresvärdar. Eftersom många hyresvärdar använder sig av Aktivbos kundundersökning så är det lätt att jämföra flera aktörers resultat med varandra. Kundkristallen som går till den hyresvärd som har de nöjdaste hyresgästerna, är naturligtvis en…

Styr och följ upp varje fastighet

När jag träffar förvaltare/områdeschefer så brukar jag ställa frågan vilken av deras fastigheter som ligger i toppen respektive i botten. Frågan kan vara svår att svara på. Motfrågan blir ofta: I vilket avseende menar du? Ekonomiskt? Felanmälan? Självklart måste vi veta hur ekonomin ser ut i respektive fastighet. Jag tror att ingen kunnat svara direkt på…

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör

Det finns sådant som ska genomsyra allt vi gör på Botkyrkabyggen, exempelvis hållbarhet. Hållbarhet redovisas normalt i de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I veckan har jag deltagit på två evenemang där Botkyrkabyggens arbete inom social hållbarhet särskilt uppmärksammats – trygghet och jämställdhet. I början av veckan deltog jag i en paneldiskussion på…

Året rivstartar med nya mål och nyårslöfte

Den här veckan inleddes med att Sverige fick en regering. På årets första företagsledningsmöte i måndags gick vi igenom det preliminära årsbokslutet som börjar ta form. Nästa vecka kommer revisorerna. Det är roligt att våra diskussioner kring företagets ekonomiska resultat engagerar hela ledningen och att vi analyserar tillsammans. Jag är helt säker på att vårt…