Det brinner!

På söndagen nåddes jag av information från vår jour om en brand i våra bostäder, den här gången på Flottiljvägen i Tullinge. Det har börjat brinna mitt i en huslänga och när allt är släckt så har fyra bostäder totalförstörts. Fyra hem är utplånade och har bokstavligen gått upp i rök. Fyra drabbade familjer som…

Seniorernas konst och vår nya samlingsplats invigdes på nationaldagen

På konstkuben i Fittja centrum invigde Botkyrkabyggen seniorernas konst på själva nationaldagen. Många nyfikna fittjabor kom för att ta del av invigningen och konstverket. En tavla som seniorerna i Fittja skapat tillsammans med den fantastiska konstnären Saadia Hussain. Saadia har även lett arbetet med mammornas, barnens och systrarnas konst. Nu har barnens konst tagits ned…

Hur ska man annars få veta?

I mina regelbundna möten med organisationen, framför allt när jag träffar medarbetare i mindre grupper, så har jag som VD och chef ett stort informationsövertag i många frågor i förhållande till de jag möter. I andra frågor är jag sist att få informationen. Det är därför som själva mötet är så viktigt. Jag lyssnar på vad de vill…

Skicklig beställare – en avgörande kompetens

I veckan har jag haft förmånen att få träffa arkitekter hos White som går deras interna handläggarskola. White kör den här utbildningen höst och vår och jag brukar delta med ett pass som handlar om beställarens perspektiv på sina projekt. Jag brukar inleda med att be deltagarna berätta om sina uppdrag på White och deras…

Årets offentliga ledare

I onsdags kväll avgjorde Dagens samhälle vilka som skulle vinna ett antal prestigefulla priser inom offentlig verksamhet. En av dessa fina utmärkelser var ”Årets offentliga ledare”. Bland alla nomineringar utsågs jag tillsammans med Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara och Åsa Granat, kommundirektör i Borlänge att gå vidare till finalen. I onsdags kväll på Cirkus så…

Unesco LUCS – nu blir vårt viktiga arbete med Boendekraft certifierat

Förkortningen Unesco LUCS står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Lokalt Unescocenter för Samverkan och är en ideell förening där kommuner, lärosäten, civilsamhällesorganisationer och företag kan vara medlemmar. Föreningen skapar allianser mellan forskning, förvaltning och civilsamhälle och arbetar med begrepp som platsidentitet och social gemenskap, lika rättigheter oavsett bakgrund och härkomst samt interreligiös och…

Det här med vägval och förändring

”Vi är inne i ett förändringsarbete och ska införa en ny organisation”, det har jag hört många gånger. Ofta föranleds förändringen av ett nytt ledarskap och sedan är processen igång. Det gäller även mig själv som ny vd på Botkyrkabyggen. Ny vd leder ofta till en ny organisation. Vi delegerar ansvar och befogenheter för att…

SABO blir Sveriges Allmännytta efter kongressen i Örebro

Igår öppnade SABO sin kongress i Örebro med att besluta om ett namnbyte från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) till Sveriges Allmännytta. Ordföranden i Sveriges Allmännytta Åsa Johansson förklarade att de vill komma bort från förkortningen som få utanför branschen vet vad den står för. De breddar även medlemsbasen och öppnar för fler bostadsföretag än de…

Uppföljning är A och O

Nu har jag avslutat den första rundan för i år där jag träffar alla medarbetare grupp- eller avdelningsvis för att prata om vardagen på jobbet. Det är en fortsättning på de samtal jag introducerade hösten 2017 då jag varje månad träffade alla för att följa upp vår nya organisation. Den uppföljningen genomfördes månadsvis halva 2017…

Ökad produktivitet i nyproduktion – lär av historien

Igår presenterade SABO en rapport där det framgår att byggpriserna har ökat med 48 procent på tre år. Sverige har bland de högsta byggpriserna i EU – och de fortsätter att stiga. Enligt rapporten från SABO ökade priserna med 69 procent mellan 2015 och 2017. Totalt, för hela den undersökta perioden, ökade priserna som sagt med…

Listan över särskilt utsatta områden

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har sedan 2015 tagit fram en lista över områden i Sverige som kräver en särskild prioritering av Polisens insatser. Särskilt utsatta områden kännetecknas av: Polisen har svårt att fullfölja sina uppdrag Det finns parallella samhällsstrukturer Invånarna är obenägna att deltaga i rättsprocessen Övergrepp i rättssak är vanligare i de utsatta…

Bostadsministern på besök i Fittja

Den här veckan har vi haft besök av bostadsministern Per Bolund (mp). Det är verkligen inte alla veckor man kan lägga upp ett sådant blogginlägg. Det gör mig självklart väldigt stolt och glad att han vill komma till Botkyrkabyggen och själv på plats ta reda på mer om hur vi arbetar och våra förutsättningar. Vi…