Många frågor och stor oro

De senaste veckorna har präglats av coronavirusets spridning över världen och även här i Sverige. Man kan följa utvecklingen i nyhetsrapporteringen minut för minut. Morgonprogram, nyhetssändningar, sociala medier svämmar över med rapporter om fler smittade, karantän och inställda evenemang. Ett helt land – Italien –  är satt i karantän. Mitt i allt detta försöker vi…

En markryttares betraktelse

Jag följer upp en prioriterad del av verksamheten med företagsledningen varje vecka. Det innebär att jag dessförinnan har gått igenom alla nyckeltal och kurvor för varje del av organisationen. Jag ser hur mycket var och en förbundit sig att leverera, jämfört med vad man faktiskt hunnit med. Jag kan stämma av på alla nivåer inom…

Studiebesök på rad

Inom Allmännyttan är man generellt mycket generös med att dela erfarenheter och lösningar på olika problem. Vi mailar frågor inom nätverket och åker ofta på studiebesök till varandra. Det är alltid givande när man kan få åka iväg med en grupp kollegor och få lyssna, ställa frågor och reflektera tillsammans kring gemensamma utmaningar. Oavsett var…

Kolada – en guldgruva för att följa upp Agenda 2030

Botkyrkabyggen har kopplat all sin verksamhet till FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. När vi tittar på våra mål och handlingsplaner så finns det en koppling på varje del. Det är ett arbete som vi gjort för att vi anser att det är så värdefullt, både för oss att själva se och att kunna redovisa…

En vanlig vecka i februari

Mellan varven så brukar jag summera min arbetsvecka här i Fredagsbrevet. Det tänkte jag göra denna vecka. I måndags hade vi styrelseberedning och gick igenom de ärenden som ska till styrelsemötet den 24 februari. Det är bland annat årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen som ska godkännas. Det är alltid ont om tid och ett tight schema när…

Jämställdhet måste ständigt vara på agendan

Den här veckan har jag besökt Forum Jämställdhet i Jönköping tillsammans med vår HR-chef Susanne Axelsson Heldring och vår arbetsledare för Qvinna i Botkyrka, Konstantina Chatzoudis. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Forumet samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Man får inspiration, fyller på med kunskap och utvecklar sitt nätverk. Forum…

Ett uppdrag i vd-rådet

Vartannat år utser Sveriges Allmännytta (vår intresse- och branschorganisation) ett Vd-råd. Man utser två vd:ar från varje region plus två vd:ar från de 20 största bolagen för att få en god representation från medlemmarna. I år tar sju kvinnor och sju män plats i rådet, som består av vd-ar i bostadsföretag och utses av övriga…

Den årliga kundenkäten – NKI

Varje år skickar Botkyrkabyggen ut en enkät till hyresgästerna för att ta reda på deras åsikter om det mesta som rör deras boende. Enkäten är omfattande och den delas ut till 50% av hyresgästerna ena året och 50% av hyresgästerna året därpå. Som hyresgäst svarar man således på frågorna vartannat år.  Det går bra att…

Nytt år och nytt decennium

Återigen ligger ett nytt verksamhetsår framför oss och det är mycket att göra. Jag vill lyfta några fokusområden: Investeringar Hållbarhet Ständiga förbättringar Botkyrkabyggen genomförde 2019 renoverings- och underhållsarbeten i en aldrig tidigare skådad omfattning. Det ställer nya krav på företaget. Vi behöver genomföra fler upphandlingar på större volymer och samtidigt klara av att driva många…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi har väl alla våra traditioner så här till jul, även om inte alla firar just julen. Kanske träffar vi släkten, äter god mat, vissa ger varandra julklappar och många njuter av att vara lediga. Julen kan vara ljus och varm och full av förväntan och gemenskap. Men den kan också vara ensam, ödslig och…

Vad håller du på med?

Frågan kan uppfattas som provokativ. Men syftet med frågan är inte att ifrågasätta vad du gör, utan att ta reda på din drivkraft och den djupare meningen med ditt arbete. Som ledare så är det mitt uppdrag att beskriva och tydliggöra målet och syftet med vår verksamhet på ett sådant sätt att alla förstår sin…

Uppföljningsvecka

Varje kvartal ägnar jag sammantaget cirka en arbetsdag åt att åka runt till alla våra områden, träffa medarbetare och chefer och följa upp hur de har det och hur det går. Det är lika givande varje gång och jag lär mig alltid något nytt. Det som blir tydligt är hur viktigt samarbetet är inom vår…